Інформація про університетську кафедру у 2023/2024 навчальному році

Кафедра «Науковці майбутнього»

Повна назва закладу вищої освіти, назва факультету, назва кафедри Дата укладення договору із закладом вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди,
Історичний факультет
Кафедра історії України
Договір про співпрацю
від 28.08.2014
Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна
Юридичний факультет
Кафедра державно-правових дисциплін.
Договір про співпрацю
від 25.06.2014
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"Договір про співпрацю
від 06.02.2017
Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця
Факультет економіки і права
Кафедра економіки підприємства
Угода про співпрацю
від 28.08.2017
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»Договір про співпрацю
від 11.05.2019
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
Факультет математики та інформатики Кафедра фундаментальної математики Кафедра прикладної математики
Договір про співпрацю
від 02.09.2019
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
Історичний факультет
Угода про співпрацю
від 11.05.2023
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
Філологічний факультет
Кафедра історії української літератури
Договір про співробітництво
від 22.05.2023
Харківський національний університеті
м. В.Н. Каразіна
Факультет геології, географії, рекреації і туризму
Договір про співробітництво
від 03.07.2023
Харківський національний медичний університет
Біологічний факультет
Кафедра гістології, цитології та ембріології
Договір про співпрацю
від 28.05.2023
Кiлькiсть переглядiв: 481