Нормативно-правове забезпечення організації оздоровлення і відпочинку дітей в ДЗВ на базі ЗЗСО

Про оздоровлення та відпочинок дітей від 04.09.2008 № 375-VI
Про захист населення від інфекційних хвороб від 06.04.2000 № 1645-Ш
Про молоко та молочні продукти від 24.06.2004 № 1870-IV
Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини від 23.12.1997 № 771/97- ВР
Постанова КМУ від 28.04.2009 №422 "Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку"
Постанова КМУ від 28.04.2009 №424 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів“
Постанова КМУ від 28.04.2009 №425 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку“
Постанова КМУ від 28.04.2009 №426 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій“
Постанова КМУ від 22.11.2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах“
Розпорядження КМУ від 17.07.2009 № 843-р "Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей".
• Наказ Міністерства охорони здоров’я від 19.07.1996 №172 "Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів".
• Наказ Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту від 16.04.2009 №1254 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку".
• Наказ Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту від 02.07.2009 №2319 "Про затвердження Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії".
• Наказ Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту від 13.08.2009 №2881 "Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей".
• Наказ Мінсоцполітики від 01.10.2012 № 609 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
• Наказ Міністерства України у справах сім'ї молоді та спорту від 19.01.2010 №40 "Про затвердження Примірного переліку документації в дитячих закладів оздоровлення та відпочинку".
• Наказ МОЗ і МОН України від 01.06.2005 №242/329 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"
• ДСанПіН 5.5.5.23-99 Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих таборів.
• Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы 42-123-4117-86 Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов.
• Наказ МОН і МОЗ України від 15.08.2006 № 620/563 "Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах".
• Наказ МОЗ України від 23.07.2002 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" та інші.
• Наказ Міністерства економіки України від 01.08.2006 № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Кiлькiсть переглядiв: 58