Нормативно-правова база

Закон України від 04.09.2008 №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок"

Закон України від 24.06.2004 №1870-IV "Про молоко та молочні продукти"

Закон України від 06.04.2000 №1645-ІІІ "Про захист населення від інфекційних хвороб

"Закон України від 23.12.1997 №771/97-ВР "Про безпечність та якість харчових продуктів"

Закон України від 24.02.1994 №4004-ХІІ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

"Постанова КМУ від 17.07.2009 № 734 "Про затвердження порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету"

Постанова КМУ від 28.04.2009 № 422 "Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку“

Постанова КМУ від 28.04.2009 № 424 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів“

Постанова КМУ від 28.04.2009 № 425 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку“

Постанова КМУ від 28.04.2009 № 426 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій“

Постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах“

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 19.01.2010 № 40 "Про затвердження Примірного переліку документації в дитячих закладів оздоровлення та відпочинку“

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 16.04.2009 № 1254 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 13.08.2009 № 2881 "Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 662 "Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою"

Наказ МОЗ і МОН України від 01.06.2005 № 242/329 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"

Наказ МОЗ України від 23.07.2002 №280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб"

Наказ Міністерства охорони здоров’я від 19.07.1996 № 172 "Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів"

ДСанПіН 5.5.5.23-99 "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих таборів"

Санітарно-гігієнічні і санітарно-протиепідеміологічні правила і норми 42-123-4117-86 "Умови, терміни зберігання продуктів, що швидко псуються"

Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016 №128 "Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області в 2016-2020 роках"

Кiлькiсть переглядiв: 8