/Files/images/незалежність.JPG

Міжнародні документи:

Всезагальна декларація прав людини від 10.12.1948

Декларація прав дитини від 20.12.1959

Конвенція ООН про права дитини від 02.09.1990

Національні документи:

Закон України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

Закон України "Про дитячі організації"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про охорону дитинства"

Закон України від 22.06.2000 №1841-ІІІ "Про позашкільну освіту"

Закон України від 05.02.1993 №2998-ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування"

Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та дитячі громадські організації"

Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІІ "Про охорону дитинства"

Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 22.06.2012 №5026-VI "Про громадські об’єднання"

Указ Президента України від 29.03.2001 №221/2001"Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №769"Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №278"Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

Наказ МОН України від 29.04.2002 №284"Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу"

Лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-77"Про розвиток учнівського самоврядування"

Лист МОН України від 08.12.2010 № 1/9-892"Про перспективи розвитку органів учнівського самоврядування в умовах динамічних суспільних змін"

Кiлькiсть переглядiв: 151