Нормативно-правова база

1. Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами від 15.05.2014);

2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року;

3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року;

4. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII (зі змінами № 76-VIII від 02.12.2014);

5. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами № 76-VIII від 28.12.2014);

6. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР (зі змінами № 577-VIII від 02.07.2015);

7. Закон України «Про охорону дитинства» від 01.06.2000 №1768-ІІІ (зі змінами № 425-VIII від 14.05.2015);

8. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII (зі змінами № 76-VIII від 28.12.2014);

9. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 01.12.1998 № 281 – ХІV (зі змінами № 1697-VII від 14.10.2014);

10. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 №2811-ХІІ (зі змінами № 120-VIII від 15.01.2015);

11. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 № 2109-ІІІ. (зі змінами № 410-VII від 04.07.2013);

12. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 876-ХІІ. (зі змінами № 688-VIII від 15.09.2015);

13. Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-ХІІ (зі змінами № 213-VIII від 02.03.2015);

14. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» 15.11.2001 № 2789-III (зі змінами № 5477-VI від 06.11.2012);

15. Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18.10.2001 за № 992/2001;

16. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 30.12.2000 № 1396/2000;

17. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» від 23, 2001 № 467/2001;

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми першого і другого року життя» від 08.02.1994 № 66;

19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 № 226 (зі змінами від 20.08.2008 № 723).

Кiлькiсть переглядiв: 122